עב | EN

בית ספר נטעים

מזמין הפרויקט
מועצה מקומית מטה אשר
סטטוס
הושלם, 2019
מהות
סביבת משחק ולמידה אחרת
שטח / אורך
9 דונם
מיקום
בית העמק
אדריכל אחראי
עידית ישראל
צילום
עמית גרון, נועם חיימוביץ