yp_5696-hdr
WLA | גשר הגדורה

דצמבר 2019

033
תכנית מתאר לקייה- בטאון אדריכלות נוף

נובמבר 2019

13h
landezine | Circling the Avenue

אפריל 2018

dsc0506
XNET | לו הייתי רוטשילד

אוקטובר 2016

haas4600_l
Arch Daily | בית ספר רקפות

מאי 2015

haas8838_9502
LAN | גן השומרים

ינואר 2016

—
ידיעות חיפה | תכנית אב לשבילי אופניים

מרץ 2018

3_36
XNET | גן השומרים

ינואר 2016

rakafot-school4
LAN | בית ספר רקפות

יוני 2015

screen-shot-2018-03-25-at-11.22.49-am
WLA | ספורטיילת בנימינה

פברואר 2014

2
Domus | בית ספר רקפות

מאי 2015

——-
כלבו | שביל אופניים חופי

מאי 2017

8_36
XNET | לחשוב מחוץ לכיתה

אוקטובר 2014

screen-shot-2018-03-25-at-11.44.50-am
אדריכלות נוף | אם כך, גזע כרות הוא טוב…

מרץ 2015

30_36
XNET | הסקייטפארקים כובשים את ישראל

אוגוסט 2013

3_36
YNET | חיפה: מזרקה וכיכרות במקום….

נובמבר 2013

4_7
XNET | מתי יהיו מדרגות נעות בהדר?

אוקטובר 2013

2_36
XNET | בוסתן וכרם בחצר

נובמבר 2013

1-movila
XNET | ההוד יחזור להדר?

נובמבר 2013

screen-shot-2018-03-25-at-11.52.57-am
אדריכלות נוף | נעים על המוביל הארצי

יוני 2013

2
מבנים | אות אדריכלות נוף 2013

אפריל 2013

5-movila
YNET | בקרוב יוקם הפארק הארוך ביותר…

יולי 2013

screen-shot-2018-03-25-at-11.58.32-am
כלבו חיפה | הושלמה הכנת תוכנית…

אוגוסט 2013

1-movila
מוניציפלי | סוד הגן הנעלם

אפריל 2013