odot-beeriorna
ev-dictionary3

אנו מאמינים שתחילתו של פרויקט בגישה יצירתית וחיובית לאתגרים שהאתר מציב ובבחינת הגבולות של כל משימה תכנונית חדשה.

העבודה על פרויקט מאחדת מימדים רבים הנקשרים זה בזה: האנושי, הנופי, התרבותי, המקומי והחברתי. אנו רואים במקצוע שלנו תחושת שליחות ופועלים ליצירת מקומות בעלי משמעות לאדם ולקהילה.

משרד אב אדריכלות נוף הנו שותפות בין ארנה בן ציוני ו בארי בן שלום וכולל צוות של אדריכלי נוף, אדריכלים והנדסאים. המשרד עוסק בקשת רחבה של פרויקטים בתחום אדריכלות הנוף והתכנון הסביבתי.

 

ארנה בן ציוני

הנה בעלת תואר אדריכלית נוף BLA בהצטיינות מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון (2005). ותואר ארכאולוגית BA מהאוניברסיטה העברית בירושלים (1997). במהלך לימודיה זכתה בפרסי הצטיינות ע"ש אורן דיין ומשה קרסו ז"ל וכן בפרס ע"ש יחיאל סגל ז"ל על פרויקט הגמר במסלול לאדריכלות נוף. ארנה זכתה על פרויקט הגמר גם בפרס איגוד המתכננים בישראל ובפרס איגוד אדריכלי הנוף האמריקאי ASLA) 2006). ארנה כיהנה כעורכת ראשית של ביטאון איגוד אדריכלי הנוף בין השנים 2010-2014. לאחר שנים של עבודה במשרדי אדריכלות נוף שונים, הקימה את משרד אב אדריכלות נוף בטבעון (2011), בו היא מכהנת כמנהלת שותפה, יחד עם בארי בן שלום.

בארי בן שלום

הוא בעל תואר אדריכל נוף BLA בהצטיינות מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון (2001). במהלך לימודיו זכה בפרסי הצטיינות ע"ש אורן דיין ומשה קרסו ז"ל וכן בפרס ע"ש אלימלך אדמוני ז"ל על פרויקט הגמר במסלול לאדריכלות נוף. לאחר 11 שנים של עבודה במשרדי אדריכלות נוף שונים, הקים את משרד אב אדריכלות נוף בטבעון (2011), בו הוא מכהן כמנהל שותף, יחד עם ארנה בן ציוני. בעבודתו, משלב בארי בין תפישות חברתיות בתכנון עירוני לעיצוב על כל גווניו, לצד לימוד מתמיד ורגישות לסביבה על כל היבטיה.