עב | EN

אנו מאמינים שתחילתו של פרויקט בגישה יצירתית וחיובית לאתגרים שהאתר מציב ובבחינת הגבולות של כל משימה תכנונית חדשה.

העבודה על פרויקט מאחדת מימדים רבים הנקשרים זה בזה: האנושי, הנופי, התרבותי, המקומי והחברתי. אנו רואים במקצוע שלנו תחושת שליחות ופועלים ליצירת מקומות בעלי משמעות לאדם ולקהילה.

משרד אב אדריכלות נוף הנו שותפות בין ארנה בן ציוני ובארי בן שלום וכולל צוות של אדריכלי נוף, אדריכלים והנדסאים. המשרד עוסק בקשת רחבה של פרויקטים בתחום אדריכלות הנוף והתכנון הסביבתי.