עב | EN

גן לאומי תל דור

מזמין הפרויקט
החברה הממשלתית לתיירות, רשות הטבע והגנים
סטטוס
הושלם, 2017
מהות
מרחב שוטטות בתל ארכיאולוגי
שטח / אורך
750 מ’
מיקום
גן לאומי תל דור
אדריכל אחראי
עידית ישראל
צילום
יואב פלד