עב | EN

פארק היער

מזמין הפרויקט
משרד הבינוי והשיכון
סטטוס
הושלם, 2021
מהות
הנגשת טבע עירוני בשולי העיר
שטח / אורך
270 דונם
מיקום
חריש
אדריכל אחראי
ליאת אורן
צילום
יואב פלד