גן בשכונת הגולף בקיסריה
The Golf Garden – Caesarea

אדריכל אחראי | Team
ארי פיין | Ari Fine
לירון סוויסה | liron Swisa

מזמין | Client
החברה הכלכלית קיסריה
Caesarea economic corporation

צילום | Photograph
וולפמן תעשיות | Wolfman