רחוב הירדן – רמת גן
HaYarden Street

אדריכל אחראי | Team
שחף זכאי | Shahaf Zackay

מזמין | Client
עיריית רמת גן
Ramat gan Municipality

צילום | Photograph
וולפמן תעשיות | Wolfman