חצרות בית הספר לאדריכלות
אוניברסיטת תל אביב
Faculty of Architecture Yards
Tel Aviv University

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
אוניברסיטת תל אביב | Tel Aviv University

אדריכלות | Architect
ויתקון ציונוב | Vitkon Tzionov Architecture