תכנית מתאר לקייה
Laqiya village – master plan

אדריכל אחראי | Team
יסמין שוורץ | Jasmin Schwarz

מזמין | Client
משרד הפנים | Ministry of Interior

אדריכלות | Architect
א.ג. איזן – אדריכלים ובוני ערים | EISEN GALIA & ILAN – Architects