תכנית מתאר כפר מנדא
Manda Village – master plan

אדריכל אחראי | Team
יסמין שוורץ | Jasmin Schwarz

מזמין | Client
משרד הפנים | Ministry of Interior

אדריכלות | Architect
ערן מבל אדריכלים | Eran Mebel Architects