תכנית מתאר כוללנית – עמק המעיינות
Emek Hamaayanot Master Plan

אדריכל אחראי | Team
ליטל פרידלר | Lital Freidler

מזמין | Client
מנהל התכנון
The Israel Planning Administration

אדריכלות | Architect
אילן אייזן | Ilan Eizen Architects