תכנית מתאר טבעון
Kiryat Tivon – master plan

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
עריית קריית טבעון | Kiryat Tivon Municipality

אדריכלות | Architect
לרמן אדריכלים | Lerman Architects