תכנית אב לשבילי אופניים בחיפה
Haifa Bicycle trails master plan

אדריכל אחראי | Team
יוליה טנטוב | Julia Tenetov

מזמין | Client
חברת יפה-נוף | Yefe-Nof company
עריית חיפה | Haifa Municipality

אדריכלות | Architect
בשיר מהנדסים | ‘Bashir Abd Razak Engineer