• עיצוב עירוני

תכנית אב הדר מערב
Hadar Compound – Haifa

אדריכל אחראי | Team
ארנה בן ציוני ובארי בן שלום | Orna Ben Ziony

מזמין | Client
חברת יפה-נוף | ‘Yefe-Nof’ company

צילום | Photograph
עמית האס | ‘Amit Haas

הדמיות | Illustrations
AP studio