שער ים המלח
'Dead Sea Gate

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

אדריכלות | Architect
ארכ' עמית נמליך | Amit Nemlich Architects

מזמין | Client
החברה הממשלתית לתיירות | Government Tourism Company