שמורת מלחת נווה ים
Neve Yam Salt Flat

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
רשות הטבע והגנים ורשות ניקוז כרמל
& Nature and Parks Authority
Carmel Drainage Authority