שדרת ויצו רמת גן
Wizo Promenade – Ramat Gan

אדריכל אחראי | Team
שחף זכאי | Shahaf Zackay
דני גינס | Dani Guiness

מזמין | Client
עריית רמת גן | Ramat Gan Municipality