שביל אופניים חופי
Coastal bike path – Haifa

אדריכל אחראי | Team
יוליה טנטוב | Julia Tenetov

מזמין | Client
חברת יפה-נוף | ‘Yefe-Nof’ company