רחוב הבילויים
HaBiluyim' street – Gedera'

אדריכל אחראי | Team
עדי קליגר | Adi Kliger
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
החברה הממשלתית לתיירות | Government Tourism Company
מועצה מקומית גדרה | Gedera Municipality