ציר התרבות תל אביב
The Cultural road – Tel Aviv

אדריכל אחראי | Team
ליטל חיימוביץ רוזנברג | Lital Haimovich

מזמין | Client
עריית תל אביב | ‘Tel Aviv municipality