פסיפס לוד
Mosaic of Lod

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
רשות העתיקות | Israel Antiquities Authority

אדריכלות | Architect
עמית נמליך | Amit Nemlich Architects