פארק הציפורים – סביון
Bird Park – Savyon

אדריכל אחראי | Team
ליאת אורן | Liat Oren

מזמין | Client
מועצה מקומית סביון | Savyon Local Municipality

הדמיות | Illustrations
BRUCK