פארק ארמון הנציב – ירושלים
Armon Hanaziv Park – Jerusalem

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
הרשות לפיתוח ירושלים | The Jerusalem Development Authority