סמטת פלטרין
Paltrain alley – Hadera

אדריכל אחראי | Team
יוליה טנטוב | Julia Tenetov

מזמין | Client
חברת נחלים | Nehalim Company
עריית חדרה | Hadera Municipality