נווה הדר – חיפה
Neve Hadar – Haifa

אדריכל אחראי | Team
יוליה טנטוב | Julia Tenetov
אולה קריימר | Olga Kreimer

מזמין | Client
קבוצת גרינברג-שניאור | Greenberg-Shneor group

אדריכלות | Architect
שוורץ בסנוסוף אדריכלים | Schwarz Besnesnoff Architects