מידטאון חיפה
Midtown – Haifa

אדריכל אחראי | Team
אביה גפן | Avia Gefen
אולה קריימר | Olga Kreimer

מזמין | Client
קרן ריאליטי | Reality Foundation

אדריכלות | Architect
שוורץ בסנוסוף אדריכלים | Schwarz Besnesnoff Architects