מוזיאון הטבע – ירושלים
Nature Museum – Jerusalem

אדריכל אחראי | Team
ארנה בן ציוני בארי בן שלום | Orna Ben Ziony

מזמין | Client
עריית ירושלים | Jerusalem Municipality

אדריכלות | Architect
ארכ' עמית נמליך | Amit Nemlich Architects