מגרש הגיבורים
Hagiborim Sports facilities – Haifa

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
עריית חיפה | Haifa Municipality