כיכר שניצר – מתחם הבורסה
Shnizer Square – Ramat Gan

אדריכל אחראי | Team
ליאת אורן | Liat Oren

מזמין | Client
עיריית רמת גן | Ramat Gan Municipality