כיכר ציון – ירושלים
Zion Square – Jerusalem

אדריכל אחראי | Team
ליאת אורן | Julia Tenetov
יוליה טנטוב | Liat Oren
ליטל חיימוביץ רוזנברג |Lital Haimovich

מזמין | Client
עריית ירושלים | Jerusalem Municipality