הר הזבל הוד השרון
The Waste Mountain – Hod Hasharon

אדריכל אחראי | Team
ליאת אורן | Liat Oren
עדי לביא | Adi Lavi

מזמין | Client
חכ"ל הוד השרון
Hod Hasharon economic corporation

איורים | Illustrations
נור סעד | Nur Saad