הרחבה יא קורנית
Expansion– Koranit

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
החברה הכלכלית משגב | Misgav Economic corporation