גני באר שבע
Beer Sheva

אדריכל אחראי | Team
ליטל חיימוביץ רוזנברג | Lital Haimovich

מזמין | Client
אפי קפיטל | Effi Capital

אדריכלות | Architect
טיטו אומן אדריכלים | Tito Oman Architects