גן תבור קרית ים
Tavor Park – Kiryat Yam

אדריכל אחראי | Team
ארי פיין, רתם אבן | Ari Fine, Rotem Even

מזמין | Client
עיריית קרית ים | Kiryat Yam Municipality

צילום | Photograph
יואב פלד ֿ| Yoav Peled