גן שאול – רמת גן
Shaul Park – Ramat Gan

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
עיריית רמת גן | Ramat Gan Municipality