גן לאומי תל דור שביל רכס
Tel Dor National Park – ridge path

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
החברה הממשלתית לתיירות, רשות הטבע והגנים
Nature and Parks Authority, Israel Government Tourist Corporation

צילום | Photograph
יואב פלד | Yoav Peled