גן לאומי תל דור שביל רכס
Tel Dor National Park – ridge path

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
רשות הטבע והגנים | Nature and Parks Authority