גן לאומי תל דור מבואת כניסה
'Tel Dor' National Park – Entrance

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
החברה הממשלתית לתיירות | Government Tourism Company

אדריכלות | Architect
אור אדריכלים | Or Architects