גן לאומי עין צנובר
Znobar National Park – Golan

אדריכל אחראי | Team
יוליה טנטוב | Julia Tentov

מזמין | Client
רשות הטבע והגנים | Nature and Parks Authority

איורים | Illustrations
נור סעד | Nur Saad