גן השומרים טבעון
‘Hashomrim’ Park – Kiryat Tivon

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
עריית קריית טבעון | Kiryat Tivon Municipality

צילום | Photograph
עמית האס | Amit Haas