בית ספר שקד
Shaked school- Kiryat Tivon

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
מועצה מקומית קריית טבעון | Kiryat Tivon local Municipality

אדריכלות | Architect
ארכ' עמית נמליך | Arch. Amit Nemlich

הדמיות | illustrations 
AP studio