בית ספר בית העמק
Beit Ha’emek Schoo

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
מועצה אזורית מטה אשר | Mate hasher local Municipality

אדריכלות | Architect
בינון אמסטרדם אדריכלים | amsterdam ben-nun architects