בית ספר אילות
Eilot School

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
מועצה אזורית אילות | Eilot local Municipality

אדריכלות | Architect
ארכ' איתי אשחר, ארכ' מיכל גרינבאום, ארכ' תמר נשיא
Arch. Itai Eshchar, Arch. Michal Grynbaum, Arch.Tamar Nasi

צילום | Photograph
עמית גירון | Amit Giron