בית הנזירות – חיפה
Beit Hanezirot – Haifa

אדריכל אחראי | Team
אורנה בן ציוני | Orna Ben Ziony

מזמין | Client
קבוצת יוסף ואחיו | Yosef Veehav group

אדריכלות | Architect
שוורץ בסנוסוף אדריכלים | Schwarz Besnesnoff Architects