בית אוליפנט
‘Beit Oliphent’ – Daliat El Carmel

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
המועצה לשימור אתרים | Council for the Preservation of Sites

אדריכלות | Architect
'מעשה שימור' | ‘Maashe Shimor’

הדמיות | Illustrations
AP studio