תכנית מתאר – קרית טבעון  |  שנה: 2015  |  לקוח: מועצה מקומית קרית טבעון  |  סטטוס: בעבודה