תכנית אב לפארק המוביל הארצי  |  שותפים: אדר' נוף רוני יגר שליטא |  לקוח:  קק"ל |  סטטוס: התכנית הוגשה באוקטובר 2012