ציר התרבות – תל אביב |  שנה: 2015  |  לקוח: עיריית תל אביב  |  סטטוס: בתכנון