פארק סביון | שנה: 2015 | לקוח: מועצה מקומית סביון | סטטוס: בתכנון – מקום ראשון בתחרות | הדמיות: BRUCK