ספורטיילת בנימינה  |  שנה: 2013  |  לקוח: מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה  |  סטטוס: הושלם באוקטובר 2013  |  צילום: עמית האס