מתחם קרליבך תל אביב – נספח נופי לתב"ע |  שנה: 2014  |  לקוח: עיריית תל אביב  |  סטטוס: בתכנון